פיתוח וקידום ענפי הספורט השונים בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל. ייצוג קבוצות, אגודות ספורט וספורטאים המעוניינים בכך, בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, בפני רשויות ממשלתיות ו/או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או גופים פרטיים בארץ ובחו"ל.

04-6520079 ; 0
מספר ההתאגדות: 580421915
שם המנהל/ת: ארז ביטמן מנהל ; קטי ויינר מזכירות
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית