לנהל, לפתח ולטפח ספורט הניווט בעמק יזרעאל.
לנהל, לפתח ולטפח את ספורט הניווט בקרב הנוער
והילדים בעמק יזרעאל. לייסד ולהשתתף בעמותות,
בחברות או בגופים אחרים כלשהם לשם קידום מטרות
העמותה.

050-8594399 ;
מספר ההתאגדות: 580346716
שם המנהל/ת: רוני דה קוסטה - בק
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית