תנועת בני המושבים פועלת כתנועת הנוער של תנועת המושבים. כיום פועלת תנועת הנוער בכ-450 ישובים ב-26 מועצות אזוריות ועוד 4 מועצות מקומיות בישראל ואחת מתנועת הנוער הגדולות בישראל, הגדולה בהתיישבות הכפרית.

03-6086320
מספר ההתאגדות: 580122778
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
קהלי יעד: נוער