קידום מעמד האשה בחברה היהודית הדתית ובחברה
הישראלית. קידום יוזמות לפתרונות הלכתיים
ומשפטיים לבעיות נשים במשבר משפחתי. עידוד
השכלה תורנית לנשים. ייזום מערכות סיוע והכוונה
לנשים.

02-6720321
מספר ההתאגדות: 580328136
שם המנהל/ת: יעל רוקמן;טאובה חמיטובסקי
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
קהלי יעד: נשים
שפות: עברית