סיוע ליוצאי מצרים וצאציהם בישראל ומחוץ לישראל
להדריכם בקליטה הרוחנית, החינוכית והכלכלית
בישראל ולארגן פעולות חברתיות. לפעול בישראל
ומחוצה לה למימוש זכויות יהודים יוצאי מצרים
שנשללו או נפגעו זכויותיהם. לפעול לשימור והפצת המורשת של יהודי מצרים, ע"י כנסים, תיעוד ומחקר. הפעלת מרכז מידע למורשת יהדות מצרים.

03-6096591
מספר ההתאגדות: 580065167
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית