ליצור מעורבות, השפעה וקידום השיח הציבורי בסוגיות של ביטחון לאומי במדינת ישראל. לרתום את רשת הבוגרים ליצירת מעורבות פעילה לחיזוק נקודות חולשה בחברה הישאלית. ליזום, לפתח ולקיים קשרים בין בוגרי המב"ל, סיוע ולמידה הדדיים ומסגרת חברתית ותרבותית בין חברי העמותה. לשתף פעולה עם המכללה לביטחון לאומי בהשגת מטרותיה לרבות מיצובה והשפעתה על תחומי הביטחון הלאומי בישראל. לקיים קשרים ושיתוף פעולה עם גופים אחרים הפעילים בתחום הביטחון הלאומי בישראל ועם עמותות בוגרים מקבילות בחו"ל. להנציח את בוגרי המב"ל שנפלו בעת שירותם או שנפטרו.

09-7403128
מספר ההתאגדות: 580084689
שם המנהל/ת: ענת סורקיס;אפרים לפיד
איזור בארץ: צפון, כלל ארצי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית