עמותת סאדה אל חייאת - אגודת האמנות.

;054-4291393
שם המנהל/ת: ד"ר רג'אכנעאן ;מיסם כנעאן
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה