קבוצת צעירים וצעירות "חידוש לאגודת הסטונטים בכפר" עזרה לסטודנטים ופעילויות חברתיות

054-4495016;
שם המנהל/ת: אריג' ח'טיב;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם