מועצת נשים ,הפועל לקידום והעצמת האישה בכל התחומים , חינוך ,פעילויות חברתיות ותעסוקה !במטרה לקדם את מעמדה של האישה הערבית ובמיוחד האישה המג'דלאויה

052-3698279;
שם המנהל/ת: ודאד דיאב;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
שפות: עברית