לקדם פתרונות ביוב ופסולת לטובת תושבי בקעת בית הכרם.

054-4421576;
שם המנהל/ת: עבד נמארנה;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה