קידום ופיתוח ענף הספורט הישראלי הקרוי ג'יו ג'יטסו.

;072-3922846
שם המנהל/ת: ;אייל יונה
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
שפות: עברית