לפעול לקידום החינוך ע"י הקמתם וניהולם של בתי ספר וגני ילדים, הפעלת סדנאות עזרה וקורסי תגבור לתלמידים. הפעלת קבוצות נוער בנושא בטיחות בדרכים ובנושאי תרבות וחברה. הפעלת סדנאות לנשים וגברים בגיל הזהב.

054-4571582;
שם המנהל/ת: עוקבה סרחאן;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם