לפעול לקידום הספורט בכפר נחף בתחומי הכדורגל והכדורסל.

;04-9984391
שם המנהל/ת: חוסין מחמוד;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם