קידום בריאות האוכלוסייה הערבית בארץ ע"י פעילויות חינוכיות, קורסי הכשרה מקצועית, תוכניות הדרכה, הרצאות, סמנרים, שירותי יעוץ. פיתוח פרוייקטים, תוכניות חינוך, הכשרה מקצועית והדרכה בתחומי בריאות וחברה. פיתוח שירותי ייעוץ בריאותי, תמיכה ושירותים ברמות המניעה הראשונית והשניונית.

050-8842929;
שם המנהל/ת: ;ד"ר אחמד חטיב
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה