הפעלת סדנאות חינוכיות וחברתיות בתוך הכפר ובתי הספר. מתן הרצאות בענייני חינוך ותרבות בתוך הכפר ובמוסדות החינוך. שיפור תדמית הכפר, התנדבות לניקוי הכפר ושיפור כניסת הכפר ורחובותיו.

;050-5796111
שם המנהל/ת: ג'לאל קאדרי;ג'לאל קאדרי
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם