סדנאות חינוכיות בנושא התרבות הלאומית הערבית ועל הדמוקרטיה בכפוף לפק` החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978 ולחוק פיקוח על בי"ס, תשכ"ט-1969 ובכפוף לכל דין.

054-4589864;052
שם המנהל/ת: סוהיל סליבי;סאמר סליבי
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה