קידום מעמד הנשים בכפר נחף. העלאת המודעות בקרב הנשים במישור האישי, החברתי והתרבותי.

052-4318464
שם המנהל/ת: זינאת קאדרי;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: נשים