העמותה תפעל להענקת מחסה, מזון, טיפול רפואי עבור בע"ח שבאחריותה.

;058-589-0058;
שם המנהל/ת: אלונה ארנון;
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית