פעילות חינוכית, קהילתית, חברתית, תרבותית ורוחנית לחיזוק הזהות היהודית ערכי המשפחה והקהילה:

;527710018; 053
שם המנהל/ת: ; לבנת נפרסטק; ספי חוטר; נתנאל לדרברג
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
שפות: עברית