טיפוח הפרט במסגרת המכבי בענף הכדורגל. הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

;04-6054406; 03
שם המנהל/ת: ;סמיר
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם