לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי העמותה. לטפח, לעודד ולקדם תרבות הגוף, בריאות גוף ונפש, תכונות משמעת עצמית, יכולת אישית, התנהגות ספורטיבית ואזרחות טובה. להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות ספורט ייצוגי.

;04-9988406; 04
שם המנהל/ת: ;אברהם הרשקוביץ - הפועל כרמיאל א', הפועל עירוני כ
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: בית הכרם
שפות: עברית