שירותי תמיכה ויעוץ לקידום שינוי חברתי

0732445211;0732
איזור בארץ: דרום, מרכז, צפון, ירושלים
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי, בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה