מטרת העמותה הנה לגשר בין אדם וחברה, לתמוך ולקדם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, לפתח פרוייקטים בתחום החינוך ולפעול למען קידום שיוויון הזדמנויות וצמצום הפערים בחברה, לרבות תמיכה במוסדות, ארגונים וגופים קיימים.

054-770-4098
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: מעוטי יכולת
שפות: עברית