לתת סיוע נפשי ומעשי לנשים נפגעות תקיפה מינית
ובמצב מצוקה, יצירת קשר בין הנפגעות לבין
מוסדות רפואיים ואחרים, הדרכה לשם התגוננות
מפני מעשי תקיפה מינית ומצבי מצוקה אחרים,
הגברת המודעות לנושאי התקיפה המינית.

;1202; 04-68176
שם המנהל/ת: טלי פרץ כהן - מנהלת
איזור בארץ: דרום, מרכז, צפון, ירושלים
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי, בית הכרם