מיזם משותף למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולארגון "צופן - מרכזי טכנולוגיה עילית", שנועד לקדם תעסוקת הייטק במגזר הערבי.

;04-600-0500; 0
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי