- גם השמה וחיבור של מעסיקים גדולים בישראל לאקדמאיים ערבים (העבודה שלהם יותר בצד של המעסיקים על גוון וכו)

09-8301400
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי