הוביל בפיתוח, ייזום והפעלת שירותים מקצועיים, מותאמים תרבותית ומגדרית, בתחומי רווחה וחינוך, לאוכלוסיית ילדים, נוער ומשפחות, המתמודדת עם אתגרי החיים בצפון ולמען אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל.

04-9027701
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית