מטרתה לקדם את העיוורים ואת הפוטנציאל המירבי שלהם ולשלבם במסגרות עבודה והקהילה באמצעות תוכניות יחודיות, תוך הגברת בטחונם האישי. אוכלוסיית היעד היא עיוורים וכבדי ראיה בני כל הגילים, הדתות והמוצא האתני השונה בישראל. עד כה טפלנו בלמעלה מ006- מטופלים.

04-6920445/6 ;
שם המנהל/ת: http://www.eshelnet.org.il/node/20688
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית