דיור מוגן והקניית מיומנויות חיי יום יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

04-6951250
שם המנהל/ת: אלעד הרשקוביץ
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית