עידוד וקידום השכלה בקרב הציבור החרדי, הכולל בן היתר סיוע ומתן תמיכה כלכלית, לרבות באמצעות הענקת אמצעי הוראה ולימוד וכן בהדרכה, הכוונה והנחיה פדגוגית. הקמה, פיתוח וסיוע לישיבות חרדיות ומוסדות חינוך דתיים וחרדיים ובין היתר לצורך שילוב לימודי חול. קידום פעילות ציבורית כללית ויצירת שיתופי פעולה לשם העלאת הנושא על סדר היום של הציבור ומקבלי ההחלטות בישראל תוך עידוד הדיון בו לרבות במסגרת קבלת החלטות והשפעה על ביצוען.

;52-26064470; 0
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית