קהילה, חינוך, תרבות מנהיגות צעירה (שש, סטודנטים) פועלת בעיקר בחצור הגלילית.

584423399
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית