המתנס מהווה פלטפורמה ליוזמות חברתיות קהילתיות, העמקת השותפויות עם קבוצות שונות של יזמים חברתיים והנהגת הורים ונוער

;04-6930172; 04
שם המנהל/ת: אלהייב אילהאם
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: ערבית