התכנית פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במטרה להעלות את שיעור הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ומתוך אמונה שהשכלה גבוהה מובילה להשתלבות במארג החברתי – כלכלי של המדינה.

529246517
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: ערבית