פעילות בעניני חינוך לגיל הרך במגזר הערבי.

04-6463507
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: ערבית