המרחב לחיים עצמאיים מעודד חיים משמעותיים, פעילים ועצמאיים של אנשים עם מוגבלות ועושה זאת בשלוש דרכים: ייעוץ עמיתים, פעילויות לרבות הדרכה והכשרה והעצמה אישית.

שם המנהל/ת: עופר מיכאלי
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית