Abstract

בגיליון החודש של דה מארקר מתפרסמת רשימת 100 הא/נשים המשפיעים בישראל בשנת 2016. אנחנו גאים ושמחים לחלוק את המקום העשירי ברשימה!

כבוד גדול להיות חלק מקבוצה גדולה של אנשים שיוצרת שינוי חיובי במציאות הישראלית. קבוצה שבאה מחלקים שונים של החברה הישראלית עם חדוות עשיה ואמונה באנשים ובמקום שבו אנו חיים.
ההכרה הציבורית בהשפעה שלנו חשובה ומדרבנת את כולנו להמשך העשייה. ההכרה הזו לא שייכת לאדם אחד, או לארגון אחד. היא גם לא שייכת לקבוצה קטנה של ארגונים. זו הכרה בעשייה של מאות אלפי אזרחים שלא מרימים ידיים ותורמים במעשים קטנים כגדולים - לשינוי פני החברה הישראלית כולה.
אזרחים ששולחים מיילים לנבחרי ציבור (אנו מתקרבים ל-2 מיליון שליחות מיילים באמצעות "אנו").אזרחים שלומדים סוגיה ופותחים עמוד מאבק (כ-160 קמפיינים נפתחו בפורטל של "אנו"). אזרחים שמפגינים ומרימים קול בדרכים לא אלימות - כנגד עוולות חברתיות. אזרחים שמתנדבים וגם כאלה שתורמים.

תודה לעובדים, לחברי הנהלה, למתנדבים, לפעילים החברתיים ולתורמים של "אנו".
וברכות לשותפים שלנו: הראל פרימק - ממיסדי "צדק פיננסי", יאיר פינק - מייסד לובי 99, עילם לשם - ממיסדי ישראל 2050, יוסי דורפמן - דובר מטה מאבק הגז, אור-לי ברלב - ממייסדי "חדר המצב", שבי קורזן - מנכ"לית הסדנה לידע ציבורי, ראונק נטור - מנכ"לית משותפת של עמותת סיכוי ורחלי אדרי-חולתא - מנכ"לית ארגון מע"ש. הם זה אנחנו.

"אנו" היא חברה לתועלת הציבור שתומכת ומעודדת יוזמות ומאבקים לשינוי חברתי. הפלטפורמות של"אנו" מאפשרות לכל אזרח/ית במדינה לצאת כנגד עוולות חברתיות בהן הוא נתקל. ״אנו״ נותנת פלטפורמה דיגיטלית לקמפיינים חברתיים, נגישות לכלי תקשורת ועוגן של ממש עבור רבים החשים תסכול מהמצב הקיים ומעוניינים לשנות אותו לתועלת החברה.