לפעול לקידום ההתיישבות בפריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית בישראל ולהגברת מעורבותם של הצעירים למען החברה בכלל ולטובת הפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל בפרט. לטפח את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל, תוך הדגשת ערכי האחריות החברתית והדוגמא האישית. לקדם את התפיסה הבסיסית הדוגלת באחריות המדינה לאספקת השירותים הבסיסיים ביותר לאזרחיה אשר יבטיחו את קיומם בכבוד. עידוד רשויות ממשל, לאומיות, רשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים לפעול למען קידום ההתיישבות בפריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית, לרבות באמצעות אספקת שירותים לתושבי פריפריה החברתית ו/או הגיאוגרפית בישראל

איזור בארץ: דרום, מרכז, צפון, ירושלים
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי, בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה