הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל פועל לקידום שויון בבריאות ולהובלת הגליל למצוינות בבריאות.

052-5345957;052
שם המנהל/ת: מרגנית אופיר - גוטלר, נורית דסאו
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה