Abstract

משרד הרווחה, אליו הועברה לאחרונה האחריות על המסגרות לגילאי לידה עד 3 (מעונות יום ומשפחתונים) רואה לנגד עיניו את טובת הילדים וההורים ועושה מאמצים גדולים לשיפור המצב הנוכחי.
אנו, חברי ועדת ההיגוי של הקואליציה לחינוך מלידה, פועלים יחד עם משרד הרווחה כדי לוודא שהקטנטנים והוריהם יקבלו מענה הולם לצורכיהם. במסגרת זו, נעשה כל מאמץ על מנת לאפשר להם לצלוח את שנת הלימודים הנוכחית, ואת הבאות אחריה, בצורה הטובה ביותר.
השיפור החשוב הראשון כבר כאן: עשרה מרכזי תעסוקה יעמדו לרשות ההורים בחודשים ספטמבר - אוקטובר ויסייעו להם בהגשת בקשות הסבסוד למעונות היום ולמשפחתונים. העיכובים בטיפול ברישום ובבקשות יצרו קשיים רבים להורים ובמטרה לפתור את הבעיה מתוכננת הרחבה של המערך החדש לקראת שנת הלימודים הבאה וכן נפעל לתרגום אפליקציית הרישום לשפה הערבית בהקדם.
קהילת "חינוך מלידה" תמשיך לפעול במרץ למען הסדרת הטיפול בגיל הרך: קביעה ויישום של נורמות ניהול, תקינה ופיקוח כדי שכל ילד וילדה ישהו במסגרת חינוכית, איכותית ומפוקחת. במקביל נפעל להרחבה - תכנון ובניית מבני מעונות, במגמה להקטין בהדרגה את מספר הילדים שמחוץ למסגרות. חדשות (השר חיים כץ כבר הבטיח לדאוג לבניית 108 מעונות יום נוספים עד שנת 2018). יצוין בעניין זה כי כיום רק 23% מהילדים בישראל זוכים למסגרת מסובסדת, רשמית ומפוקחת.
להלן קישור להודעה באתר שירות התעסוקה (שימו לב לאפשרות לעבור לשפה הערבית) :)
https://www.taasuka.gov.il/he/Pages/Daycare.aspx