המתנס מהווה פלטפורמה ליוזמות חברתיות קהילתיות, העמקת השותפויות עם קבוצות שונות של יזמים חברתיים והנהגת הורים ונוער

052-2475489;052
שם המנהל/ת: ליאור הרשמן
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית