חיבור בין המגזרים השונים למען בניית חברה ישראלית מתוקנת, המקיימת ערכים יהודיים והומניים של אחריות וצדק חברתי, רגישות וערבות הדדית. התיישבות ועשייה חברתית בחצור הגלילית (שלא למטרות בנייה או נדל"ן), הנעשית מתוך ענווה ושותפות. ארגון מפגשים קהילתיים לעידוד תחושת שייכות וחיבור למקום ויצירת קהילה של אזרחים פעילים. קיום מפגשי לימוד לדתיים, מסורתיים, חילוניים ואוכלוסיות מיוחדות סביב תכנים של רוח ותרבות יהודית, ככלי להעצמה אישית, דיאלוג בין שונים ובירור של זהות וערכים. הפעלת גרעין שנת שירות לדתיים וחילוניים, המשלב לימודים והתנדבות ענפה בקהילה, מתוך מטרה לחנך לחלוציות חברתית, לחיבור לזהות יהודית וישראלית ולהקמת קבוצות משימתיות של בוגרים לאחר השירות הצבאי. עשייה למען החינוך בחצור הגלילית על ידי הקמה של קבוצות הורים הפועלות לשיפור המערכת הציבורית והפעלת מסגרות חינוכיות משלימות פרטיות, כל זאת בדגש על התחומים הרגשיים, החברתיים והערכיים בחינוך. פיתוח שירותים ותכניות אישיות לילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלות (פיזית, קוגנטיבית, נפשית) בחצור הגלילית והסביבה המקדמים הכללה מלאה ושוויונית בקהילה. עידוד צעירים לעשייה קהילתית על ידי מתן מלגות לסטודנטים הגרים בחצור והסביבה.

584423399‏;5844
שם המנהל/ת: איילת אורן
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה