פועל למען ועם משפחות לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים

04-6940253
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
שפות: עברית