עזרה ראשונה לכל דורש ע"י גיוס מתנדבים השאלת ציוד רפואי, סיוע באיתור ומימון תרופות סיוע למשפחות החולים, העברות לבתי חולים ע"י אנשים מוסמכים לכך בהתאם לחוק.

02-5002020
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי, בית הכרם
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה