העמותה תרכז ותספק מידע ויעוץ הנחוצים וקשורים לטיפול תומך יום יומי בחולי סרטן. העמותה תקיים ותנהל מסגרות טיפוליות תומכות בחולי סרטן בגליל העליון ובצפון הגולן אשר יהיו בבחינת סיוע נלווה לטיפול העיקרי שינתן במסגרות הרפואיות.

04-6860317
שם המנהל/ת: ישראל קנול,
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי