לסייע לבית החולים ולסגל במתן ובקידום השרותים הרפואיים לתושבי צפת והאיזור ע"י קבלה תרומות והשתתפויות לרכישת ציוד חדיש וכן ע"י כל אמצעי אחר שהנהלת האגודה תאשר.

04-6828591
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה