קידום מדיניות לפיתוח הגליל כמרחב מאוזן דמוגרפית ויציב כלכלית. העמותה תפעל לעידוד פיתוח תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה ממשלתיות לפיתוח הגליל בתחומי התשתיות, הבינוי, הכלכלה והחינוך על מנת לקדם את הגליל כמרחב אטקרטיבי יותר, אשר ימשוך אוכלוסיה איכותית ויחזק את האוכלוסיה הקיימת. עריכת סיורי איכות למעצבי המדיניות בישראל באופן שיעורר בהם חיבור רגשי, הבנה רחבה ונכונות לשותפות אקטיבית בפיתוח הגליל - העמותה תערוך סיורים ברחבי הגליל עבור נבחרי ציבור, חברי כנסת ושרים, עבור קידות בכירה במשרדי הממשלה ועבור אנשי תקשורת ומעצבי דעת קהל, במטרה לחבר בין בעלי יכולת הביצוע אל הפרוייקטים ואל התוכניות האסטרטגיות השונות הנדרשות. עידוד המדינה (משרד השיכון והרשויות השונות) לקדם בינוי בעצמה.

52-644-9077;07
שם המנהל/ת: אופיר שיק
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: כלל האוכלוסיה
שפות: עברית