לפעול למען העלאת המודעות החברתית בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לפגיעות מיניות והנזקים הגלומים בהם, הן לחברה בכללותה והן לנפגע/ת עצמו/ה באמצעות חינוך, מתן הרצאות ומוצרים נלווים. לסייע הן במישור המשפטי והן במישור הטיפולי לאוכלוסיות נפגעות תקיפה מינית. לחתור ולפעול למען שוויון זכויות בין המגדרים בישראל. לפעול למען המטרות הנ"ל בכל אמצעי חוקי

50-7704127;50-7
שם המנהל/ת: גל שרגיל ושלומית הברון
איזור בארץ: דרום, צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל מזרחי
קהלי יעד: נשים
שפות: עברית