להביא להגדלתם ולחלוקתם הצודקת של המשאבים הציבוריים בקרב תושבי הגליל. הגברת השוויון בין התושבים, תיקון עוולות חברתיות ושלטוניות, הגברת המודעות הציבורית לזכויות התושבים ולדרכי המיצוי שלהן, שיפור איכות החיים,

מטרות: מטרת הקבוצה להעלות למודעות ולפעול למען צדק חלוקתי בתחומי המועצה האזורית גליל עליון- המועצה צריכה להחליט איך היא מנהלת ומקיימת את השירותים המוניציפאליים ביישובים / קיבוצים באחת משתי האפשרויות העיקריות:א. מבצעת את השירותים המוניציפאליים בעצמה בצורה היעילה ביותר. ב. מגדילה את התקציבים לוועדים המקומיים על מנת שיוכלו לספק את השירותים המוניציפאליים מבלי לגבות מיסים נוספים מהחברים והתושבים.
ראש פינה, 1, ראש פינה, 1200000
מספר ההתאגדות: 580589828
תאריך ההתאגדות: 2014
איזור בארץ: צפון
זוהי יוזמה אחת במפת היוזמות הירושלמית של "אנו". לצפיה בכל היוזמות לחצו כאן