סוף סוף!! לאחר 15 שנים של ניסיונות להעביר אותו, חוק הפיקוח על מעונות היום לפעוטות עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת -  https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5377190,00.html

עד היום, מעונות רבים היו למעשה מופקרים לגמרי - חוק זה שם לכך סוף. עם החלתו, ייקבעו תקנות ויידרשו תעודות יושר ותנאי סף למטפלות ולמבנים המיועדים להיות גנים ל-7 ילדים ומעלה. 

נמשיך לפעול כדי שטרגדיות מיותרות עליהן אנחנו שומעים כמעט מידי שבוע ימנעו. אתם הייתם חלק גדול מכך - בחתימה על עצומות, בהגעה להפגנות ולכנסת ובהפעלת לחץ בפייסבוק ופנים מול פנים - ולכן אנחנו רוצים להוקיר לכם תודה, ולקוות שיש עוד הישגים כאלו באופק!