הצלחנו!!! 
בכל קיץ נהרגו נערים בתאונות בענף הבניין ולא עוד!
התיקון לתקנות עבודת נוער האוסר על עבודתם של נערים מתחת לגיל 18 נכנס לתוקף הבוקר. מעתה אסורה עבודתם של נערים באתרי בנייה!
הודות ללחץ ציבורי ולקמפיין אפקטיבי של השותפים במאבק בתאונות הבנייה נכנס הבוקר התיקון לחוק לתוקף. 
ממשיכים לפעול לתיקונים נוספים ולאכיפת התקנות הקיימות - למען חייהם ובריאותם של פעולי הבניין!